Các gói cước 3G Viettel

70.000₫
30 ngày
  • Data tốc độ cao: 600MB
Soạn: MIMAX gửi 191
90.000₫
30 ngày
  • Data tốc độ cao: 1.2GB
Soạn: MIMAX90 gửi 191
70.000₫
30 ngày
  • Data tốc độ cao: 1.5GB
Soạn: MIMAX1.5 gửi 191
120.000₫
30 ngày
  • Data tốc độ cao: 1.5GB
Soạn: DMAX gửi 191

Các gói cước Dcom 3G

DC5

5.000₫
1 ngày
  • Data tốc độ cao: 1GB
Soạn: DC5 gửi 191
120.000₫
30 ngày
  • Data tốc độ cao: 10GB
Soạn: D120 gửi 191

D70

70.000₫
30 ngày
  • Data tốc độ cao: 5GB
Soạn: D70 gửi 191

D50

50.000₫
30 ngày
  • Data tốc độ cao: 3.5GB
Soạn: D50 gửi 191

Khuyến mãi