1. Trang chủ
  2. N50 Viettel

N50 Viettel

Đăng ký gói N50 Viettel miễn phí hàng trăm phút gọi chỉ 50.000đ

Đăng ký gói N50 Viettel miễn phí 300 phút gọi chỉ 50.000đ

Trang Huỳnh - 26/10/2016

Một thuê bao Viettel thông thường, nếu gọi điện 1 phút sẽ mất ít nhất …

Xem thêm