Các gói cước 4G Viettel

70.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 30GB
Soạn: SD70 gửi 191
90.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 45GB
Soạn: SD90 gửi 191
125.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 150Gb OKVIP
Soạn: SD125z gửi 191
100.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 30GB
Soạn: MXH100 gửi 191
120.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 30GB
Soạn: MXH120 gửi 191
150.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 45GB
Soạn: MXH150 gửi 191
200.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 240GB
Soạn: V200B gửi 191
150.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 90GB
Soạn: SD150 gửi 191

Các gói cước 3G Viettel

70.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 600MB
Soạn: MIMAX 0987912184 gửi 9123
90.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1.2GB
Soạn: MIMAX90 0987912184 gửi 9123
70.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1.5GB OKVIP
Soạn: MIMAX1.5 0987912184 gửi 9123
120.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1.5GB
Soạn: DMAX 0987912184 gửi 9123

Các gói combo Viettel

1N

10.000₫
1 ngày
 • Data tốc độ cao: 5GB
Soạn: 1N gửi 191

3N

30.000₫
3 ngày
 • Data tốc độ cao: 15GB
Soạn: 3N gửi 191

7N

70.000₫
7 ngày
 • Data tốc độ cao: 35GB
Soạn: 7N gửi 191

30N

300.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 150GB
Soạn: 30N gửi 191

90N

900.000₫
90 ngày
 • Data tốc độ cao: 450GB
Soạn: 90N gửi 191
1.800.000₫
180 ngày
 • Data tốc độ cao: 900GB
Soạn: 180N gửi 191
3.600.000₫
360 ngày
 • Data tốc độ cao: 1800GB KUBET
Soạn: 360N gửi 191

F7

700.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3G
Soạn: F7 gửi 191

Khuyến mãi