Các gói cước 4G Viettel

40.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1 GB
Soạn: 4G40 0987912184 gửi 9123
70.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2 GB
Soạn: 4G70 0987912184 gửi 9123
90.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3 GB
Soạn: 4G90 0987912184 gửi 9123
125.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 5 GB
Soạn: 4G125 0987912184 gửi 9123

Các gói cước 3G Viettel

70.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 600MB
Soạn: MIMAX 0987912184 gửi 9123
90.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1.2GB
Soạn: MIMAX90 0987912184 gửi 9123
70.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1.5GB
Soạn: MIMAX1.5 0987912184 gửi 9123
120.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1.5GB
Soạn: DMAX 0987912184 gửi 9123

Các gói cước Dcom 3G

DC5

5.000₫
1 ngày
 • Data tốc độ cao: 1GB
Soạn: DC5 gửi 191
120.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 10GB
Soạn: D120 0987912184 gửi 9123

D70

70.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 5GB
Soạn: D70 0987912184 gửi 9123

D50

50.000₫
30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3.5GB
Soạn: D50 0987912184 gửi 9123

Khuyến mãi