Đăng ký gói C300 Viettel nhận data khủng lên đến 6GB, hàng nghìn phút gọi

Đăng ký gói C300 Viettel nhận 6GB và hàng nghìn phút gọi

Trang Huỳnh - 20/10/2016

Chỉ cần đăng ký một gói cước được nhận ưu đãi khủng lên đên 6GB …

Xem thêm