Đăng ký gói N50 Viettel miễn phí hàng trăm phút gọi chỉ 50.000đ

Đăng ký gói N50 Viettel miễn phí 300 phút gọi chỉ 50.000đ

Trang Huỳnh - 26/10/2016

Một thuê bao Viettel thông thường, nếu gọi điện 1 phút sẽ mất ít nhất …

Xem thêm