Tặng kèm 6GB data miễn phí khi đăng ký gói V250 Viettel

Đăng ký gói V250 Viettel tặng 300 phút gọi liên mạng, 6GB 3G

Trang Huỳnh - 01/11/2016

Tặng kèm 6Gb data miễn phí là ưu đãi mà khách hàng được tặng thêm …

Xem thêm